Domov   |   2%   |   Kalendár   |   O klube   |   Naše príbehy   |   Galéria   |   Kontakt   |   Linky   |   Hargašov memoriál

Vodácky klub TATRAN Vás prosí o Vaše dve percentá

Každoročne sa uchádzame o Vašu pomoc, ktorá bude v našej lodenici použitá na zlepšenie činnosti klubu a jeho aktivít, či už pôjde o organizovanie pretekov, splavov, brigád alebo iných aktivít. Každoročne Vám zverejňujeme množstvo získaných - darovaných prostriedkov a transparentne a prehľadne informujeme o ich použití. Ďakujeme Vám za každú pomoc.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom darovania Vašich dvoch percent z Vašich zaplatených daní za rok 2017, prosím, kontaktujte nás.

Vodácky klub TATRAN Karlova Ves - Bratislava, o. z.
Adresa: Botanická 11, 84104 Bratislava
IČO: 00686778
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK3209000000000011456388 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Na tejto podstránke Vám ponúkame vopred vyplnené dokumenty z informačných portálov www.rozhodni.sk a www.dvepercenta.sk.

Ak si vyplňujete daňové priznanie sami, ponúkame Vám rýchly prehľad miesta na správne vloženie nášho Občianskeho združenia.

I.

II.

III.

IV.

- Zamestnanci, ktorí si nepodávajú daňové priznanie sami
  (zamestnanci, ktorí majú príjem zo závislej činnosti u jedného zamestnávateľa)
- Zamestnanci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami
  (zamestnanci, ktorí majú v jednom roku príjmy zo závislej činnosti u viacerých zamestnávateľov a podávajú DP sami)
- SZČO - Živnostníci a fyzické osoby s ďalším príjmom
  (Živnostníci alebo fyzické osoby, ktoré majú viacero príjmov)
- Právnické osoby

I. - Fyzické osoby - zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie

V prípade, že nám chcete venovať Vaše dve percentá, stiahnite si, prosím, dva dokumenty z našej stránky.
- Prvý dokument je POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI - Ten si, prosím, vyplňte a nechajte potvrdiť,
  najčastejšie u ekonóma firmy, mzdového účtovníka spoločnosti alebo v učtárni.   >>>Súbor nájdete aj tu<<<
- Druhý dokument je VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2% (3%) ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY - Tento súbor si, prosím, vyplňte a odovzdajte u Vášho firemného ekonóma, podnikového mzdového účtára alebo v učtárni.   >>>Súbor nájdete aj tu<<<

Miesto na vpísanie nájdete vo Vyhlásení o poukázaní sumy ... na 1. strane v spodnej časti

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
 
1. Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
3.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
4. Sumu, ktorú chcete poukázať napíšte do Vyhlásenia, ktoré je na webovej stránke VK Tatran.
5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.03.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

II. - Fyzické osoby, ktoré si podávajú sami daňové priznanie

V prípade, že nám chcete venovať Vaše dve percentá, prosím, stiahnite a vyplňte si Daňové priznanie FO typ A.   >>>Súbor nájdete aj tu<<<

Miesto na vpísanie nájdete v Daňovom priznaní FO typ A ...

- na 5. strane v hornej časti

- odiel číslo VIII

- údaje do pozície 76

IČO: 00686778
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodný názov: VODÁCKY KLUB TATRAN KARLOVA VES - BRATISLAVA, O. Z.
Sídlo: BOTANICKÁ 11, 84104 BRATISLAVA

 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2017:
 
1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na internetovej stránke VK Tatran.
2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

III. - Fyzické osoby - ŽIVNOSTNÍCI a FO s viacerými príjmami

V prípade, že nám chcete venovať Vaše dve percentá, prosím, stiahnite a vyplňte si Daňové priznanie FO typ B.   >>>Súbor nájdete aj tu<<<

Miesto na vpísanie nájdete v Daňovom priznaní FO typ B ...

- na 11. strane v hornej časti

- odiel číslo XII

- údaje do pozície 135

IČO: 00686778
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodný názov: VODÁCKY KLUB TATRAN KARLOVA VES - BRATISLAVA, O. Z.
Sídlo: BOTANICKÁ 11, 84104 BRATISLAVA

 

Postup krokov pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:
 
1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na internetovej stránke VK Tatran.
2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

IV - Právnické osoby

V prípade, že nám chcete venovať Vaše dve percentá, prosím, stiahnite a vyplňte si Daňové priznanie PO.   >>>Súbor nájdete aj tu<<<

Miesto na vpísanie nájdete v Daňovom priznaní PO ...

- na 12. strane v hornej časti

- odiel číslo VI

IČO: 00686778
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodný názov: VODÁCKY KLUB TATRAN KARLOVA VES - BRATISLAVA, O. Z.
Sídlo: BOTANICKÁ 11, 84104 BRATISLAVA

 

Postup krokov pre právnické osoby:
 
1. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby sú  uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Minimálna suma, ktorú môžete poukázať, je 8 €.

Ak nemáte vopred predpísané tlačivá s aktuálnymi údajmi za daňový rok 2017, ktorý sa podáva v roku 2018,
viete naše údaje jednoducho ručne vpísať do hotového - vyplneného tlačiva. Stačí iba vpísať názov občianskeho združenia,
našu adresu a identifikačné číslo.

Vodácky klub TATRAN Karlova Ves - Bratislava, o. z.
Adresa: Botanická 11, 84104 Bratislava
IČO: 00686778
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK3209000000000011456388 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)