Domov   |   2%   |   Kalendár   |   O klube   |   Naše príbehy   |   Galéria   |   Kontakt   |   Linky   |   Hargašov memoriál

Vodácky klub TATRAN Vás prosí o pomoc a pochopenie

Milí naši priatelia, členovia, ale najmä darcovia!
Všetci sme len ľudia a aj napriek tomu, že sme to nechceli – stalo sa. Pri spracovaní podkladov pre poberanie 2% z dane prišlo k chybe a pre daňový rok 2016, za ktorý sa podáva daňové priznanie v roku 2017, nemôžeme poberať 2% z dane pre občianske združenie Vodácky klub Tatran Karlova Ves. Už mnoho rokov sme poberateľmi 2% z dane a práve vďaka Vám môžeme pomáhať, podporovať a rozvíjať mladé talenty.

Prosíme všetkých, ktorí chcú venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu Vodácky klub Tatran Karlova Ves, aby pre tento rok poukázali túto daň Športovému klubu WIBO, ktorý tieto prostriedky využije na podporu a rozvoj mladých talentov v oblasti vodného športu. Na poukázanie podielu zaplatenej dane vo výške 2% použite tieto údaje:

Športový klub WIBO
Jankolova 2
851 04 Bratislava
IČO: 31789455
právna forma: Občianske združenie

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK4402000000003206922557

 

Ďakujeme za pochopenie, ale najmä za pomoc a podporu.
Pre lepšiu evidenciu prostriedkov, ktoré sú určené pre VK TATRAN vás prosíme, aby ste do lodenice doniesli alebo zaslali e-mailom kópiu časti z daňového priznania, kde je uvedená čiastka, ktorú poukazujete prijímateľovi 2 %  - ide o XII. Oddiel – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, ktorá je na str. 11 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.
 
Vopred ďakujeme,
výbor VK TATRAN