...MIESTO, KTORÉ BY VEDELO ROZPRÁVAŤ

...MIESTO, KTORÉ BY VEDELO ROZPRÁVAŤ

Vodácky klub TATRAN Vás prosí o Vaše 2%

Každoročne sa uchádzame o Vašu pomoc, ktorá bude v našej lodenici použitá na zlepšenie činnosti klubu a jeho aktivít, či už pôjde o organizovanie pretekov, splavov, brigád alebo iných aktivít. Každoročne Vám zverejňujeme množstvo získaných - darovaných prostriedkov a transparentne a prehľadne informujeme o ich použití. 

Ďakujeme Vám za každú pomoc!

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom darovania Vašich dvoch percent z Vašich zaplatených daní za rok 2019, prosím, kontaktujte nás.

Názov: Vodácky klub TATRAN Karlova Ves - Bratislava, o. z.
Adresa: Botanická 11, 84104 Bratislava
IČO: 00686778
Právna forma: Občianske združenie

Zastúpený: podpredseda - Ing. Matej Mičušík, PhD., tajomník - Ing. Juraj Hargaš
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: IBAN: SK32 0900 0000 0000 1145 6388 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

 

Na tejto podstránke Vám ponúkame vopred vyplnené dokumenty z informačných portálov www.rozhodni.sk a www.dvepercenta.sk.

Ak si vyplňujete daňové priznanie sami, ponúkame Vám rýchly prehľad miesta na správne vloženie nášho Občianskeho združenia.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Vodácky klub TATRAN Karlova Ves - Bratislava, o. z., budete potrebovať nasledovné formuláre:
(dobrovoľníci, ktorí pomáhali Vodácky klub TATRAN Karlova Ves - Bratislava, o. z. min. 40 hodín v roku 2019 jej môžu
venovať až 3% - vyžiadajte si od VK Tatran potvrdenie)

Všetky aktuálne tlačivá nájdete na stránke - http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania

 • 1
  Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • 2
  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • 3
  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • 4
  Sumu, ktorú chcete poukázať napíšte do Vyhlásenia.
 • 5
  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.03.2020 (pokiaľ nemáte odklad) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania

 • 1
  Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • 2
  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • 3
  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • 4
  Sumu, ktorú chcete poukázať napíšte do Vyhlásenia.
 • 5
  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.03.2020 (pokiaľ nemáte odklad) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.