Hargašov memoriál

Spomienkou na hrdinu Ivana Hargaša je memoriál, ktorý usporadúva Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava každoročne už od roku 1946. Veľkú osobnosť, ktorou Ivan Hargaš bol, by sme chceli priblížiť mladým vodákom, ako aj širokej verejnosti v nasledovnej sekcii. Pripravili sme pre Vás výber z viacerých publikácií, článkov, či spomienok jeho priateľov. Evidujeme dokumenty od samého začiatku pretekov. Miesto a trať sa síce menili, ale myšlienka bola vždy rovnaká – krásna, úprimná a čistá. Uctiť si človeka, ktorý mladý, iba 21-ročný, padol v boji 12.10.1944.

Hargašov memoriál – história

Spomienkou na hrdinu Ivana Hargaša je memoriál, ktorý usporadúva VK TATRAN Karlova Ves už od roku 1946.

V roku 2015 sa uskutoční jubilejný 70-ty ročník.
Osobnosť Ivana Hargaša chceme pripomenúť dnešnej mladej generácii vodákov ako aj širšej verejnosti.

Sedemdesiat rokov zápolia slovenskí vodáci o vavríny Hargašovho memoriálu – často za účasti súperov z Moravy a Čiech, ale aj z podunajských štátov, napr. z Maďarska, Bulharska, Rakúska, Chorvátska alebo Srbska. Prvé ročníky boli odštartované v Devínskej Novej Vsi na rieke Morava. Trať pretekov viedla popod hradby starobylého hradu Devín, po prúde hlavného toku Dunaja do cieľa v Karloveskej zátoke. V neskorších ročníkoch prispôsobovali organizátori trať možnostiam, ktoré im vody Dunaja a voľnosť pohybu na Dunaji umožňovali. Tak sa dejiskom Hargašovho memoriálu stala Karloveská zátoka, úsek Bratislava – Hrušov, Viedeň – Bratislava, Malý Dunaj, ale aj bratislavské jazero Zlaté piesky.

Zápolenia priniesli desiatky víťazov – v rôznych kategóriách. Žiaľ, nemali sme kronikára, ktorý by výsledky jednotlivých ročníkov zaznamenal. Preto v predloženom prehľade zostávajú v niektorých ročníkoch biele miesta. Prosíme pamätníkov, aby nám pomohli tieto miesta zaplniť.
 
Výbor VK Tatran
Karlova Ves

Hargašov memoriál – publikácie

Spomienkou na hrdinu Ivana Hargaša je memoriál, ktorý usporadúva Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava každoročne už od roku 1946. Veľkú osobnosť, ktorou Ivan Hargaš bol, by sme chceli priblížiť mladým vodákom, ako aj širokej verejnosti v nasledovnej sekcii. Pripravili sme pre Vás výber z viacerých publikácií, článkov, či spomienok jeho priateľov. Evidujeme dokumenty od samého začiatku pretekov. Miesto a trať sa síce menili, ale myšlienka bola vždy rovnaká – krásna, úprimná a čistá. Uctiť si človeka, ktorý mladý, iba 21-ročný, padol v boji 12.10. 1944.

PUBLIKÁCIE

33. ročník Hargašovho memoriálu – rok 1978 – E-kniha – online – PDF dokument na stiahnutie
36. ročník Hargašovho memoriálu – rok 1982 – E-kniha – online – PDF dokument na stiahnute
37. ročník Hargašovho memoriálu – rok 1983 – E-kniha – online – PDF dokument na stiahnute
38. ročník Hargašovho memoriálu – rok 1983 – E-kniha – online – PDF dokument na stiahnute
39. ročník Hargašovho memoriálu – rok 1984 – E-kniha – online – PDF dokument na stiahnute
40. ročník Hargašovho memoriálu – rok 1985 – E-kniha – online – PDF dokument na stiahnute
40. ročník Hargašovho memoriálu – výsledky – E-kniha – online – PDF dokument na stiahnut

Comments

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vaše osobné údaje budú použité iba na účely spracovania tohto komentára.