História klubu

Predsedovia Vodáckeho klubu Tatran Karlova Ves – Bratislava

1935 – 1938 – Univ. prof. Vladimír Klecanda

1938 – 1987 – Univ. prof. Konštantín Čársky

1987 – 2004 – Mgr. Ľubomír Kadnár

2004 – 2014 – Ing. Ivan Hargaš

2014 – 2019 – Mgr. Juraj Kadnár

2019 – Ing. Matej Mičušík, PhD.

VLADIMÍR KLECANDA

Predseda: 1935 – 1938

Zakladajúci predseda klubu VK Tatran Karlova Ves, univerzitný profesor na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôvodom českej národnosti (Česká inteligencia po vzniku samostatnej Československej republiky šírila po Slovensku osvetu, aj osvetu telesnej kultúry a športu podľa svojich sokolských tradícií).

Narodil sa 25. septembra 1888 v Prahe a zomrel 3. apríla 1946. Bol československý archivár, člen druhého odboja domáceho aj zahraničného, politik a člen Československej strany národne socialistickej, za ktorú bol v roku 1945 poslancom dočasného Národného zhromaždenia.

Študoval v Prahe, na Sorbonne, na École des Chartes v Paríži a na Institut für Österreichische Geschichtsforschung vo Viedni. Pôsobil ako archivár v českom zemskom archíve. Niekoľko rokov pôsobil na československom veľvyslanectve vo Viedni. V roku 1924 habilitoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde bol neskôr profesorom pomocných historických vied. Bol šéfredaktorom revue Bratislava a angažoval sa v rozvoji slovenskej turistiky. Po vzniku Slovenského štátu bol nútený odísť zo Slovenska a pôsobil na Karlovej univerzite v Prahe.

Počas druhej svetovej vojny vydával v Londýne mesačník Kruh zameraný na politické a kultúrne otázky. Po roku 1945 sa stal členom výkonného výboru Národnej strany socialistickej. V parlamente sa stal predsedom kultúrneho výboru.

KONŠTANTÍN ČÁRSKY

Predseda: 1938 – 1987

Významný slovenský chirurg sa narodil v roku 1899 v Gbeloch a zomrel v roku 1987 v Bratislave. Ako lekár pracoval v oblasti brušnej chirurgie a traumatológie. Predseda klubu československých turistov, najdlhšie slúžiaci predseda v slovenských športových kluboch.

Gymnázium študoval v Nitre, Skalici a Trnave. Medicínu začal študovať na Karlovej univerzite v Prahe a v roku 1921 prestúpil na Lekársku fakultu Univerzity Komenského do Bratislavy. Promovaný bol v roku 1924. Pôsobil ako asistent na Chirurgickej klinike profesora Kostlivého, ktorý ho vyslal na študijný pobyt do USA, kde získal cenné skúsenosti. Ako 32 ročný sa stal docentom chirurgie. Dňa 5. mája 1939 bol menovaný riadnym profesorom chirurgickej propedeutiky a ortopédie a súčasne bol menovaný za prednostu Klinickej chirurgickej propedeutiky a ortopédie. Túto funkciu zastával do roku 1941. V roku 1942 bol už oficiálne menovaný prednostom Chirurgickej kliniky a vedúcim Katedry chirurgie Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity, neskôr Univerzity Komenského. I. chirurgickú kliniku v Bratislave viedol 29 rokov.

Profesor Čársky bol členom Svetovej chirurgickej spoločnosti a predsedom Česko-slovenskej chirurgickej spoločnosti. Jeho vedecká činnosť bola mimoriadne plodná. Jeho habilitačnú prácu Lokálna liečba chirurgických infekcií poznali aj v zahraničí. U nás sa stal priekopníkom v septickej chirurgii. Venoval sa aj plastickej chirurgii.

Do dôchodku odišiel v roku 1971. Ako dôchodca sa plne venoval zdravotníckej osvete hlavne v novinách, časopisoch, rozhlase a v televízii. Zomrel v Bratislave, ale pochovaný je na novom cintoríne vo svojich rodných Gbeloch . Bol predsedom Zväzu československých horolezcov a predsedom kanoistického klubu Tatran Karlova Ves až do svojej smrti.

ĽUBOMÍR KADNÁR

Predseda: 1987 – 2004

Rodák z Bratislavy (narodený 27. 9. 1941) bol nielen dlhoročným československým reprezentantom v  rýchlostnej kanoistike (účastník OH 1972 v Mníchove, 9. miesto v disciplíne K4, účastník troch MS a dvoch ME v tomto športe, 26-násobný majster Československa v K1, K2, K4), ale aj významným športovým a telovýchovným funkcionárom. Viac ako dvadsať rokov bol predsedom SZRK a tri roky pracoval aj ako šéf bývalého federálneho československého zväzu rýchlostnej kanoistiky. Bol vyše dvadsať rokov tretím predsedom v histórii vodáckeho klubu VK Tatran Karlova Ves. Ako tréner pracoval s olympijským štvorkajakom, ktorý na barcelonských hrách skončil štvrtý (aj s jeho synom Jurajom).

Ľubomír Kadnár sa ako zanietený funkcionár a erudovaný telovýchovný pracovník veľkou mierou zaslúžil aj o založenie Slovenského olympijského výboru (SOV), v ktorom v rokoch 1992 až 1997 v jeho prvom výkonnom výbore pôsobil ako prvý podpredsedom (pre ekonomiku).

Dvadsaťpäť rokov (od roku 1982) bol riaditeľom Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STaRZ). Ako šéf STaRZ-u sa v minulosti podieľal aj pri obnove Národného cestného behu Devín – Bratislava a stál pri zrode mnohých športových podujatí na území Bratislavy a okolia. Za svoju obetavú prácu pre rozvoj nielen vrcholového, ale aj rekreačného športu, získal mnoho ocenení a uznaní.

IVAN HARGAŠ

Predseda: 2004 – 2014

Bývalý predseda Slovenského zväzu telesnej kultúry (SZTK) a riaditeľ odboru športu na Ministerstve školstva, mládeže, vedy a výskumu SR pôsobil ako predseda VK Tatran Karlova Ves celé desaťročie.

JURAJ KADNÁR

Predseda: 2014 – 2019

Narodený 5. septembra 1972 v Bratislave. Trojnásobný účastník olympijských hier (Barcelona 1992 – 4. miesto v K4, Atlanta 1996 – K2, 2000 Sydney – náhradník). Jeho najväčším úspechom je bronzová medaila na MS 1991 na 10.000 metrov, ktorú získal spolu s Róbertom Erbanom. Kompletnú medailovú zbierku má z európskych šampionátov. Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Comments

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vaše osobné údaje budú použité iba na účely spracovania tohto komentára.